top of page

zespół filmowy

 

 

scenariusz i reżyseria

Maria Wróż-Prusiewicz

 

zdjęcia

Marek Grabowski

 

muzyka

Joachim Mencel

 

dźwięk

Sławomir Dubowski

 

współpraca produkcyjna

Lidia Sadowska

 

scenografia

Magdalena Mińko

 

montaż

Maria Wróż-Prusiewicz

operator kamery

Marek Grabowski

operator kamery, ostrzyciel

Wojciech Szumski

ostrzyciel

Łukasz Karbowiak

operator kamery

Karol Łakomiec

ostrzyciel

Sebastian Korczak

operator steadicam

Jacek Drofiak

operator steadicam

Gleb Nelup

ostrzyciel

Eryk Skotarczak, Mateusz Golis

asystent operatora

Maciej Krajewski

animacja wiersza we wprowadzeniu 

/00:00:01:50/

Katarzyna Piórek

współpraca graficzna

Inga Michałowska

korekcja barwna

Joanna Skórka

(P.A.Y. Studio)

 

efekty wizualne

Jarosław Piekarski

współpraca postprodukcyjna

Marcin Zwolski

Joanna Skórka

Piotr Skórka

Eryk Skotarczak

napisy i animacja tekstu w filmie

Maria Wróż-Prusiewicz

światło

Paweł Rosłon Blitz

Piotr Jasiukiewicz, Jakub Zawistowski

Marek Grabowski

 

charakteryzacja

Katarzyna Gajewska

 

mikrofoniarze

Tomasz Wojdyga, Aleksandra Kania

fotosy

Dorota Wróblewska, Maciej Fryszer, Rajmund Prusiewicz

 

autorka obrazów (w galerii)

Maryna Wanierowicz

 

współpraca w organizacji planu zdjęciowego

Agnieszka Klonowska

 

klaps, zgrywanie materiałów

Kinga Sielicka

tłumaczenie na język angielski materiałów informacyjnych i napisów 

Justyna Krukowska

producent

Maria Wróż-Prusiewicz

podziękowania dla                             

 

Michała Rusinka

Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej

 

Milenii Fiedler

 

Janusza Kalicińskiego

P.A.Y.Studio

 

Jarosława Klejnockiego

Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

 

Andrzeja Kotkowskiego, Elżbiety Cyran, Ewy Jastrzębskiej,

Anny Skowrońskiej-Zbrowskiej, Tomasza Decyka

Rafała Koschanego, Jacka Węglarza, Justyny Krukowskiej,

Anity Laskowskiej,  Barbary Prądzyńskiej, Radosława Skłodowskiego, Rafała Maciąga, Aleksandry Smyczyńskiej, Ewy Manowieckiej, Joanny Kulczyńskiej

 

Specjalne podziękowania dla

Rajmunda Prusiewicza

za pomoc w każdej sprawie

filmmakers

written and directed by

Maria Wróż-Prusiewicz

 

cinematographer

Marek Grabowski

 

music

Joachim Mencel

 

sound

Sławomir Dubowski

 

production cooperation

Lidia Sadowska

 

production designer

Magdalena Mińko

 

editing

Maria Wróż-Prusiewicz

camera operator

Marek Grabowski

camera operator, focus puller

Wojciech Szumski

focus puller

Łukasz Karbowiak

camera operator

Karol Łakomiec

focus puller

Sebastian Korczak

steadicam operator

Jacek Drofiak

steadicam operator

Gleb Nelup

focus pullers

Eryk Skotarczak, Mateusz Golis

operator assistant

Maciej Krajewski

poem animation (front credits)

Katarzyna Piórek

assistance with poem animation

Inga Michałowska

 

color correction

Joanna Skórka

(P.A.Y. Studio)

 

visual effects

Jarosław Piekarski

post-production cooperation

Marcin Zwolski

Joanna Skórka

Piotr Skórka

Eryk Skotarczak

credits and subtitles created by 

Maria Wróż-Prusiewicz
 

lighting

Paweł Rosłon Blitz

Piotr Jasiukiewicz, Jakub Zawistowski

Marek Grabowski

 

make-up

Katarzyna Gajewska

 

sound assistants

Tomasz Wojdyga, Aleksandra Kania

still photographers

Dorota Wróblewska, Maciej Fryszer, Rajmund Prusiewicz

 

painting used in the gallery sets by

Maryna Wanierowicz

 

stage assistance for selected scenes

Agnieszka Klonowska

 

clapper and film loader

Kinga Sielicka

 

English translation of promotional materials and credits

Justyna Krukowska

 

producent

Maria Wróż-Prusiewicz

thanks to

Michał Rusinek

President of the Wisława Szymborska Foundation

 

Milenia Fiedler

 

Janusz Kaliciński

P.A.Y.Studio

 

Jarosław Klejnocki

Director of Adam Mickiewicz Museum of Literature

Andrzej Kotkowski, Elżbieta Cyran, Ewa Jastrzębska,

Anna Skowrońska-Zbrowska, Tomasz Decyk

 

Rafał Koschany, Jacek Węglarz, Justyna Krukowska,

Anita Laskowska, Radosław Skłodowski, Rafał Maciąg,

Barbara Prądzyńska, Aleksandra Smyczyńska, Ewa Manowiecka, Joanna Kulczyńska

 

Very special thanks to

Rajmund Prusiewicz

for his help with everything

bottom of page