top of page
OTWARTY KONKURS NA PLAKAT FILMOWY "ROZMOWA"
 
Serdecznie zachęcamy do przesyłania projektów plakatów do filmu "Rozmowa" 
Zapraszamy do odwiedzenia na naszej stronie  Galerii plakatu do filmu „Na wieży Babel” 
Plakaty do filmu „Rozmowa” zostaną ocenione przez specjalnie powołaną Komisję. Wybrane projekty opublikujemy na stronie internetowej www.babelfilm.pl a ich autorów wyróżnimy Dyplomem. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. Prace będą promowane przez Organizatora Konkursu.
W ocenie prac będzie brana pod uwagę: wartość artystyczna i estetyczna, a także wartość plakatu jako interpretacji filmu.
 
REGULAMIN KONKURSU
1)Projekty należy przesyłać w plikach jpg.(min. 4MG max. 6MG). 
2) Można przesłać jedną lub więcej prac
3) Plakat filmowy może być przygotowany w różnych technikach projektowania graficznego.
4) Plakat ma być wizualną interpretacją filmu, którą charakteryzuje twórczy koncept, autorskie wykonanie.
5) Autorzy plakatów samodzielnie opracowują plastyczną formę pracy. W tym celu uczestnicy nie wykorzystują zdjęć (kadrów filmowych, fotosów). Plakat ma wyłącznie charakter plastyczny.
6) Inspiracją do wykonania plakatu mogą być wszelkie materiały umieszczone na oficjalnej stronie filmu www.babelfilm.pl
7) Plakat powinien zawierać wyłącznie podstawowe informacje o filmie (tytuł, scenariusz i reżyseria, zdjęcia, muzyka, dźwięk a także informację dot. obsady filmu i formy dystrybucji: Ars Integra). Wymienione informacje przedstawione są na przykładowym plakacie "Rozmowa" ("Conversation") opublikowanym na stronie www.babelfilm.pl 
8) Warunkiem akceptacji projektu plakatu przez Organizatora jest poprawność gramatyczna i ortograficzna napisów i zgodność formalna.
9) Plakat filmowy zaprojektowany musi być w rozmiarze 70 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość), rozmiar B1
10) Szczegółowe wytyczne związane z poprawnie przygotowanym projektem plakatu a także wymaganiami formalnymi, Organizator prześle pocztą e-mailową na prośbę uczestnika Konkursu (film@arsintegra.pl)
11) Prace można przesyłać od dnia 20 listopada 2020 na adres film@arsitegra.pl (temat wiadomości: PLAKAT). Ostatecznym terminem przesyłania prac jest 28 luty 2021
12) W osobnym dokumencie pdf. prosimy przesłać informację o autorze (imię i nazwisko)  a także następujące oświadczenia:
• oświadczenie, że każda zgłoszona praca została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu
• wyrażeniem zgody na umieszczenie przez Organizatora plakatu/plakatów na stronie www.babelfilm.pl i w mediach społecznościowych.
•wyrażeniem zgody na prezentację plakatów w formie cyfrowej i drukowanej podczas organizacji wystaw plakatu i innych przedsięwzięć kulturalnych związanych z prezentacją filmu
•udzieleniem praw Organizatorowi do prezentacji prac w celu promocji i dystrybucji filmu „Rozmowa" na wszystkich polach eksploatacji (w tym m. in.: w Telewizji, w Internecie, Kinie)
13) Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną w ciągu siedmiu dni roboczych. W sytuacji braku potwierdzenia należy zgłosić to Organizatorowi pocztą elektroniczną.
14)  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
15) Organizator może ogłosić kolejną edycję Konkursu.
 
Organizator 
Rada Programowa Fundacji Ars Integra
Poznań 1 listopada, 2020.
rozmowa_edited.jpg
bottom of page