top of page

 

"Wypowiedź o tekście sama powinna stać się tekstem"

Roland Barthes

 

 

 

Projekt Babel 

wciąż otwarty...

 

Biblijna przypowieść o Wieży Babel otwiera drogę wielu interpretacjom. 

Jedną z nich jest wiersz Wisławy Szymborskiej. 

W odpowiedzi na poezję powstaje film „Na wieży Babel”, 

który interpretują: twórca muzyki a także autorzy plakatów i esejów.

 

Film „Rozmowa” jest kolejną propozycją odbioru wiersza,

odtworzeniem jednej z filmowych opowieści „Na wieży Babel” w nowym kontekście…

Babel Project

still open...

 

 

The biblical story of the Tower of Babel opens the way to multiple interpretations. 

One of them is a poem by Wisława Szymborska.

The movie "The Tower of Babel" has been created as a response to the poem, which is interpreted by the composer, graphic artists who created the posters, and essay writers.


 

The movie "Conversation" is another interpretation of the poem, recreating one of the stories from the Tower of Babel in a new context...

bottom of page