podziękowania dla                             thanks to


Michała Rusinka

Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej


Milenii Fiedler


Janusza Kalicińskiego

P.A.Y.Studio


Jarosława Klejnockiego

Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza


Rafała Koschanego, Anity Laskowskiej, Barbary Prądzyńskiej

Radosława Skłodowskiego, Rafała Maciąga,

Jacka Węglarza, Aleksandry Smyczyńskiej, Ewy Manowieckiej, Joanny Kulczyńskiej, Andrzeja Kotkowskiego, Ewy Jastrzębskiej, Anny Skowrońskiej-Zbrowskiej, Elżbiety Cyran, Tomasza Decyka


Specjalne podziękowania dla

Rajmunda Prusiewicza

za pomoc w każdej sprawie


Michał Rusinek

President of the Wisława Szymborska Foundation


Milenia Fiedler


Janusz Kaliciński

P.A.Y.Studio


Jarosław Klejnocki

Director of Adam Mickiewicz Museum of Literature


Rafał Koschany, Anita Laskowska, Jacek Węglarz

Radosław Skłodowski, Rafał Maciąg,

Barbara Prądzyńska, Aleksandra Smyczyńska, Ewa Manowiecka, Joanna Kulczyńska, Andrzej Kotkowski, Ewa Jastrzębska, Anna Skowrońska-Zbrowska, Elżbieta Cyran, Tomasz Decyk


Very special thanks to

Rajmund Prusiewicz

for his help with everything