informacje                                    info


"NA WIEŻY BABEL"

długość filmu:

30 minut 

format projekcji: Blu-ray, ProRes, DCP

kl/s: 25

zapis: RED cameras (4K)

rozdzielczość projekcyjna: 2K (2048x1152)

format obrazu: 2,35:1

format projekcji kinowej (z napisami): 1.85:1 (flat)

produkcja: polska

język: polski

napisy: angielskie

dźwięk: 48kHz, sourround 5.1

rok produkcji: 2015

producent: Maria Wróż-Prusiewicz

dystrybucja: Fundacja Ars Integra  fundacja@arsintegra.pl

kontakt: biuro@arsintegra.pl"ROZMOWA" 


14 minutowa wersja „Na wieży Babel” może być odbierana jako fragment większej całości lub jako niezależny projekt 


długość filmu:

14 minut 

format projekcji: Blu-ray, ProRes, DCP

kl/s: 25

zapis: RED cameras (4K) 

rozdzielczość projekcyjna: 2K (2048x1152)

format obrazu: 2,35:1

format projekcji kinowej (z napisami): 1.85:1 (flat)

produkcja: polska

język: polski

napisy: angielskie

dźwięk: 48kHz, sourround 5.1

rok produkcji: 2016

producent: Maria Wróż-Prusiewicz

dystrybucja: Fundacja Ars Integra fundacja@arsintegra.pl

kontakt: biuro@arsintegra.pl

"THE TOWER OF BABEL"

runtime:

30 minut 

screening format: Blu-ray, ProRes, DCP

fps: 25

movie recording: RED cameras (4K)

production formats: 2K (2048x1152)

aspect ratio: 2,35:1

cinema screenig format (with subtitles): 1:85:1 (flat)

production: Poland

production language: Polish

subtitles: English

sound format: 48kHz, sourround 5.1

production year: 2015

produced by: Maria Wróż-Prusiewicz

released: Ars Integra Foundation  fundacja@arsintegra.pl

contactbiuro@arsintegra.pl"CONVERSATION"

The 14-minute version of "The Tower of Babel" can be viewed as a part of a bigger whole or as an independent project.


runtime:

14 minut 

screening format: Blu-ray, ProRes, DCP 

fps: 25

movie recording: RED cameras (4K) 

production formats: 2K (2048x1152) 

aspect ratio: 2,35:1

cinema screenig format (with subtitles): 1:85:1 (flat)

production: Poland

production language: Polish

subtitles: English

sound format: 48kHz, sourround 5.1

production year: 2016

produced by: Maria Wróż-Prusiewicz

released: Ars Integra Foundation  fundacja@arsintegra.pl

contact: biuro@arsintegra.pl